Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 5. Del

Nadaljujemo z ločili – tokrat je na vrsti tripičjevezaj in pomišljaj. Želela sem  dodati nekaj o piki, ampak kot kaže se urejevalnik v Wordu in e-Dnevniku danes ne razumeta najbolje in mi je besedilo veselo razmetalo po ekranu. Ker imam občutek, da je njunega premirja še daleč, bom svoje potrpljenje testirala kdaj drugič.

TRIPIČJE

Tri pike oziroma tripičje (…) je končno ali nekončno ločilo in se rabijo kot znamenje izpusta, vrinjenega stavka ali spremembe skladenjskega naklona.

Ločimo enodelno in dvodelno tripičje.

Enodelno tripičje zaznamuje:

  • nedokončano besedo, miselČe se ne vrneš, bom …
  • premorPesem je bila … odlična!
  • spremembo skladenjskega naklonaZopet si me prevaral … le kako naj ti zaupam.

Enodelno tripičje je lahko stično ali nestično (pred in za tripičjem je presledek) ločilo:

  • nestično ločilo, kadar zaznamuje nedokončano misel ali spremembo skladenjskega naklona (Tja bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti …),
  • stično ločilo, kadar zaznamuje nedokončano besedo (Razjezil sem se nad Andrej…).

 

Dvodelno tripičje je nestično ločilo, ki izraža:

  • vrinjeni stavekZbolel je za gripo … zboli vsako jesen …, zato je obiskal zdravnika. ali
  • okrajšavo v navedkuV poglavju Gospodarno ravnanje z odpadki /…/ je več protislovij.
VEZAJ –  (označujemo ga s kratko črtico)

1. Stični vezaj pišemo:

  • namesto besede in med zloženimi deli besedila:  
    slovensko-angleški slovar; vzgojno-izobraževalni; Ekonomsko-socialni odbor; gospodarsko-ekološki
  • med podrednimi zloženkami:  
    30-letnica; 3-odstotna inflacija; 12-krat; TV-novela
  • v strokovnem pisanju na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljanke:  
    dvo- in tristopenjski študij; višje- in visokošolska izobrazba
  • med kratičnim imenom, pisanim z velikimi črkami, in končnico, pisano z malimi:  
    SURS-a (ali Sursa); EU-ja
  • za naveznim členkom le pred kazalnim pridevniškim, posamostaljenim ali prislovnim zaimkom: 
    le-ta; le-sem; le-tu

2. Nestični vezaj pišemo:

  • med deloma dvojnega imena, ko se obe imeni pregibljeta, ker gre za dva dela kraja, npr.:
    Šmarje – Sap (Šmarja in Sapa)
  • med osebnim imenom in vzdevkom ali med prvotnim in privzetim priimkom:
    Josip Murn – Aleksandrov; Marta Kocjan – Barle
  • nestični vezaj se pri priimkih v novejšem času opušča
POMIŠLJAJ –  (označujemo ga z daljšo črtico)

Pomišljaj je lahko enodelni ali dvodelni. Načeloma je nestično ločilo.

1. Enodelni se pogosteje uporablja v leposlovnih besedilih:

  • poudarjeno ločuje besedo ali misel stavka:
    Ti meni luč – jaz tebi ključ
  • vpeljuje poudarjeno pristavčno pojasnilo že zapisane besede ali besedne zveze:
    Le eno je pomembno – poštenje
  • zaznamuje nedokončano misel:
    Molčite, drugače –! (lahko se uporabijo tudi tri pike namesto pomišljaja)
  • narekovajni pomišljaj, samo na začetku odstavka, kadar pred njim ni spremnega stavka:   
    –        Kje je? vpraša sosed besno. V omari?

2. Dvodelni pomišljaj loči vrinjeni stavek od drugega dela povedi (običajno je na takih mestih vejica):

  • Primer: Delo Ekonomsko-socialnega odbora – enega od več teles Evropske unije – je zelo pomembno pri sprejemanju.

    V strokovnih besedilih se pogosteje uporablja vejica, lahko pa v prvem delu vrinjene povedi nestični pomišljaj, v drugem delu pa vejica.

3. Nestični pomišljaj v matematiki in pri navajanju temperature

  • Nestični pomišljaj v matematiki pomeni minus.
  • Pri navajanju temperature uporabljamo stični pomišljaj (–8 °C).

Trenutno stanje duha: Uh, kako diši po Mmmaldivih 😛

Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 4. Del

Tokrat so na vrsti ločila.

Teoretično bi lahko pisali svoje zapise brez ločil in jih dodali en kupček na koncu zapisa, pa naj jih vsak bralec vzame, kolikor jih potrebuje. Se mi pa zdi, da bi tako zapisano besedilo prebrali le mazohistnično nagnjeni ljudje, poleg tega bi nas proglasili za nepismenega bebca. Naj nam ločila še kako smrdijo, pa moramo priznati, da imajo svoj namen in nam, branja željnim ljudem, vsaj za 30 let podaljšajo življenje … uh, bolje da neham, ker zvenim kot kak zagrizen slavist, čeprav sem v resnici milje daleč od tega opisa  .

V tem delu španske limonade o pravopisu je na vrsti vejica. Še strokovna definicija, ki vas utegne zazibati v moreč spanec z glavno vlogo stroge učiteljice slovenskega jezika – z napihnjenim obrazom, rdečim od jeze zaradi vašega pestrega izbora slovničnih napak: VEJICA je nekončno ločilo (kar pomeni, da ne paradira na samem koncu povedi) in nam pomaga razčlenjevati poved na posamezne dele oz. ločuje več stavkov v povedi.

V naslednjem delu tega mini hitrega tečaja sledi zabava s tripičjem, vezajem, pomišljajem in morda celo gospo piko.

VEJICO PIŠEMO:

1.) Med enakovrednimi stavčnimi deli – besedami in besednimi zvezami

Mama, teta Marička in soseda Francka so odšle delat v Trst.

2.) V večstavčni povedi : Stavki v povedi so lahko v enakovrednem (Srečal sem prijatelja in sva šla na pijačo.) ali neenakovrednem razmerju (Srečal sem prijatelja, ki ga nisem videl že veliko časa.):

  • pred podrednimi veznikiDA, KO, KER, ČE, KJER, KADAR, KI, ČEPRAV  (saj se spominjate osnovnošolske fraze: Pred ki, ko, ker, da, če, vejica skače)

Rekla sem ti, da si en velik bebec, ki ne zna poslušati, ko kaj govorim.

Vprašal me je, kdo je napisal Sonetni venec, jaz pa sem mu odgovoril, da jaz nisem bil.

Na izlet nismo šli, ker je bilo slabo vreme.

Zelo bom vesela, če boste naredili izpit.

*** POSEBNOSTI:

Tudi če stavka obrnemo, vejica med njima ostane – tako bi se zgoraj napisana poved z zamenjanima stavkoma glasila takole: Čeboste naredili zaključni izpit, bom zelo vesela.

Če sta v stavku 2 veznika skupaj, pišemo vejico samo pred prvim veznikom. Sami veste, da če se ne boste učili, ne boste dobili dobre ocene na testu. Tako kopičenje veznikov ni priporočljivo.

Vejice ne pišemo med deli večbesednega veznika. Medtem ko je bral knjigo, je preteklo veliko časa. Kljub temu da ga ne maram, mu vedno namenim par vljudnih besed.

  • pred prirednimi veznikiTODA, AMPAK, SAJ, ZATO, VENDAR …

V službo sem peljala rally, saj sem bila zelo pozna.

Moj šef vedno teži na veliko, vendar se me njegove besede ne dotaknejo, saj ga raje kar preslišim.

3.) Med vrinjenimi stavki, pristavkom in ostalo povedjo

France Prešeren, naš največji slovenski pesnik, je bil zaljubljen v Julijo.

Ker je bil lanski dopust, ki sem ga načrtoval že zelo dolgo, popolna polomija, bom letos kar doma.

4.) Med pastavkom, polstavkom in preostalo povedjo

Živijo, kako si kaj? Ojla, Tina, ne hiti tako naprej. Da, naslednji teden pišemo test. Stala sem tam, vsa nesrečna in žalostna, in pride mimo en težak. 

5.) Med navedbo kraja in datuma: V Novi Gorici, dne 12. 3. 2007

Kdaj pišemo vejico pred veznikom in?

  • pri vrinjenih stavkih, ko se nadaljevanje nanaša na del pred vrinjenim stavkom: Vzel je list papirja, ki je bil precej zmečkan, in svinčnik.
  • pri pojasnjevanju s frazo in sicer oz. in toVzel je list papirja, in to velik.

Kdaj pišemo vejico pred veznikom bodisi?

Veznik bodisi ima v slovenščini dva pomena:

  • dvodelni priredni veznik bodisi — bodisi (v pomeni ali — ali): Prišel bo bodisi danes bodisi jutri. V tem primeru pred bodisi ni vejice (izjema je seveda, če je vmes kakšen vrinjen stavek: Prišel bo bodisi danes, ko sije sonce, bodisi jutri, ko bo dež.).
  • podredni veznik (redko; v pomenu čepravče): Njegove opombe, bodisi še tako pametne, zavračajo. V tem primeru pred bodisi stoji vejica.

Trenutno stanje duha: Začela sem z učenjem tipkanja z vsemi prsti (na rokah, da ne bo pomote :))

Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 3. Del

IMENOVALNI PRILASTKI

Za razliko od angleščine morajo biti v slovenščini imenovalni prilastki desno od jedra. Pravilno je torej: hotel Turistvitamin Cnaslov IPdelec alfaprogram Mariner. Pri osebnih imenih in priimkih pa po navadi uporabimo svojilni pridevnik, ki je potem levi ujemalni prilastek, v primerih, ko svojilnega pridevnika ne moremo narediti, pa naredimo desni prilastek s pomočjo rodilnika.

Zgledi: Dopplerjev pojav, Froelichov svišč, Fraktal Ljapunova, vozli Čebišova, praštevilo Germainove. Pri tem se ravnajmo po najpogostejšem zapisu. Druga dopustna možnost je v primerih, ko je imenovalni prilastek posamezna črka ali kratica, pisava s stičnim vezajem: C-vitaminIP-naslov. V nekaterih primerih je ta oblika edina mogoča: c-molD-dur.

ZAPIS OSEBNIH IMEN

V slovenščini mora biti ime vedno pred priimkom. Dopustna izjema so kvečjemu abecedni seznami, kjer pa mora potem biti med priimkom in imenom vejica.

VZDEVKI

Vzdevki so od imena ločeni z nestičnim vezajem. Primer: Karel Destovnik – Kajuh.

DVOJNI PRIIMKI

Med prvotnim in privzetim priimkom se piše nestični vezaj, ki pa se ga lahko tudi opusti. Primer: Melita Pivec – Stele ali Melita Pivec Stele.


POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK

Povratni svojilni zaimek (svoj) moramo uporabiti, kadar se svojina nanaša na osebek.

Janez je popravil svojo napako. tako pomeni, da je Janez popravil napako, ki jo je naredil sam, Janez je popravil njegovo napako – pa pomeni, da je Janez popravil napako, ki jo je naredil nekdo drug.

Zaradi svojega dela ga mnogi matematiki imajo za ustanovitelja topologije – pomeni, da ga imajo matematiki (ki so v tem stavku osebek) za utemeljitelja topologije zaradi dela, ki so ga opravili oni, in ne zaradi dela, ki ga je opravil on sam – v tem primeru bi zapisali: Zaradi njegovega dela ga mnogi matematiki imajo za ustanovitelja topologije.

 

Trenutno stanje duha: Hm …

Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 2.Del

TEŽAVE PRI SPREGANJU GLAGOLOV
glagol napačno pravilno
zadeti zadanejo zadenejo
razsvetliti razsvetljijo razsvetlijo
izpolnjevati izpoljnjujejo izpolnjujejo

VELELNIKI GLAGOLOV NA -ČI

Glagoli na -či, ki imajo v povednem sedanjiku končnico -žem, tvorijo velelnik s končnico -zi in ne -žipostreči – postrežem – postrezi (in nepostreži).

VARIANTNA PREDLOGA Z/S IN K/H

Za izbiro prave variante je pomembna pisava naslednje besede in ne njena izgovarjava. Pri branju pa izgovarjavo prilagodimo izgovarjavi naslednje besede. Tako pišemo: z Zoisom, kar preberemo [s cójzom]. Pred številkami je treba upoštevati izgovarjavo številke.

·         z / s

Predlog s je pred nezvenečimi nezvočniki. To so: c č f h k p s š t. Najlaže si jih zapomnimo s stavkom “Tsuhškafec pušča.” Pred vsemi drugimi črkami je predlog z.

·         k / h

Predlog h pišemo pred besedami, ki se začnejo s črkama k in g (h kovaču, h godu). Pred vsemi drugimi črkami je predlog k.


EDEN / EN

Eden je samostalniška oblika števnika en za imenovalnik ednine moškega spola. Kadar števnik uporabljamo pridevniško, je treba uporabiti en (En človek je prišel.), kadar stoji samostojno (kot samostalnik), pa je treba uporabiti eden (Vsi za enega, eden za vse.). V marsikaterih primerih pa je namesto eden bolje uporabiti kar zaimek nekdo: namesto Eden je včeraj prišel. je bolje Nekdo je včeraj prišel. (razen kadar hočemo posebej poudariti število).


 

Trenutno stanje duha: Podopustniško 🙂

Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 1. Del

Se tudi vam kdaj zgodi, da se sredi veselega tipkanja vprašate, kako se pravzaprav katera beseda pravilno zapiše? Že res, da smo to tematiko v šoli predelovali po dolgem in počez (mimogrede, če se je kdo na tej točki vprašal – po dolgem se piše z presledkom,počez pa brez presledka) – ampak kljub temu spominske celice kdaj pa kdaj zatajijo. Pobrskala sem po internetu in naredila mini raziskavo, na katerih področjih znanje iz šole največkrat zarjavi.


POGOSTO ZATIPKANE BESEDE

napačno

pravilno

manjkajoče črke
nadaljni nadaljnji
življenski življenjski
avstroogrski avstroogrski
domišlija domišljija
napačne črke
upliv vpliv
uplivati vplivati
odvečne črke
sumnjičav sumničav
zaželjen zaželen
vozelj vozel
knjižnjica knjižnica
mineralolog mineralog
kolaboracionalist kolaboracionist
zamenjane ali manjkajoče črke
metereolog meteorolog
astreoid asteroid
manjkajoči presledek
srednjevelik srednje velik
takoimenovan tako imenovan


BESEDE, KATERIH PISAVO JE SPREMENIL SLOVENSKI PRAVOPIS 2001

Zadnji Slovenski pravopis 2001 je pri pisavi nekaterih besed dodal črko j. Pri nekaterih sestavljenih prislovih, kjer je SSKJ dopuščal tudi pisavo skupaj, je zdaj predpisal pisanje narazen.

staro (napačno)

novo (pravilno)

olimpiada olimpijada
amoniak amonijak
meridian meridijan
vegetarianec vegetarijanec
ponavadi po navadi
odkod od kod
odkoder od koder
dozdaj do zdaj
odzdaj od zdaj
zazdaj za zdaj
potihem po tihem
potiho po tiho
nanovo na novo


-LEC / -VEC

Pravilo pravi, da se uporablja končnica -vec v primerih, ki imajo v predzadnjem zlogu črko l. Taki primeri so: volivec in ne volilec (enako velja tudi pri ženskih oblikah: volivka), delavecsestavljavec,razstavljavec … Druga možnost za končnico -vec so primeri, ko je bila beseda izpeljana iz pridevnika na -v. Taki primeri so: glodaveczajedavec,grabežljivecjecljavec …


ZEMLJEPISNA IMENA

napačno

pravilno

Novo Mesto Novo mesto
Bela Krajina Bela krajina
Kranjska gora (kraj) Kranjska Gora
Šmarna Gora (vzpetina) Šmarna gora


SVOJILNI PRIDEVNIKI IZ SAMOSTALNIKOV MOŠKEGA SPOLA NA -A

Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -a, se lahko sklanjajo tako po moškem kot po ženskem vzorcu. Možnosti sta enakovredni, znotraj istega besedila se je treba izogibati mešanju vzorcev. Svojilni pridevniki pa imajo vedno moško končnico -ov/-ev.

napačno

pravilno

Žigin Žigov
Lukin Lukov
Obamin Obamov
Teslin Teslov
Krležin Krležev

 
Trenutno stanje duha: Radovedno 🙂