Hitri Tečaj Slovnice Za Zarjavele Spominske Celice – 3. Del

IMENOVALNI PRILASTKI

Za razliko od angleščine morajo biti v slovenščini imenovalni prilastki desno od jedra. Pravilno je torej: hotel Turistvitamin Cnaslov IPdelec alfaprogram Mariner. Pri osebnih imenih in priimkih pa po navadi uporabimo svojilni pridevnik, ki je potem levi ujemalni prilastek, v primerih, ko svojilnega pridevnika ne moremo narediti, pa naredimo desni prilastek s pomočjo rodilnika.

Zgledi: Dopplerjev pojav, Froelichov svišč, Fraktal Ljapunova, vozli Čebišova, praštevilo Germainove. Pri tem se ravnajmo po najpogostejšem zapisu. Druga dopustna možnost je v primerih, ko je imenovalni prilastek posamezna črka ali kratica, pisava s stičnim vezajem: C-vitaminIP-naslov. V nekaterih primerih je ta oblika edina mogoča: c-molD-dur.

ZAPIS OSEBNIH IMEN

V slovenščini mora biti ime vedno pred priimkom. Dopustna izjema so kvečjemu abecedni seznami, kjer pa mora potem biti med priimkom in imenom vejica.

VZDEVKI

Vzdevki so od imena ločeni z nestičnim vezajem. Primer: Karel Destovnik – Kajuh.

DVOJNI PRIIMKI

Med prvotnim in privzetim priimkom se piše nestični vezaj, ki pa se ga lahko tudi opusti. Primer: Melita Pivec – Stele ali Melita Pivec Stele.


POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK

Povratni svojilni zaimek (svoj) moramo uporabiti, kadar se svojina nanaša na osebek.

Janez je popravil svojo napako. tako pomeni, da je Janez popravil napako, ki jo je naredil sam, Janez je popravil njegovo napako – pa pomeni, da je Janez popravil napako, ki jo je naredil nekdo drug.

Zaradi svojega dela ga mnogi matematiki imajo za ustanovitelja topologije – pomeni, da ga imajo matematiki (ki so v tem stavku osebek) za utemeljitelja topologije zaradi dela, ki so ga opravili oni, in ne zaradi dela, ki ga je opravil on sam – v tem primeru bi zapisali: Zaradi njegovega dela ga mnogi matematiki imajo za ustanovitelja topologije.

 

Trenutno stanje duha: Hm …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.